Chcete objaviť let za najlepšiu cenu?

Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium

Ubytovanie Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium


Burkina Faso, a small landlocked country in West Africa, is home to a unique cultural event known as the Laongo Sculpture Symposium. Held in the village of Laongo, located about 30 kilometers from the capital city of Ouagadougou, this symposium brings together artists from around the world to create stunning sculptures in the heart of the African savannah.

Started in 1989, the Laongo Sculpture Symposium aims to promote art and culture in Burkina Faso and provide a platform for artists to showcase their skills and creativity. The event takes place every three years and attracts both local and international artists who are passionate about sculpture.

The symposium is known for its exceptional setting, surrounded by vast fields and rock formations. The artists are given large granite blocks mined from nearby quarries, and they have the freedom to sculpt these rocks into artistic masterpieces. The sculptures vary in size, ranging from small and intricate pieces to large and imposing installations that dominate the landscape.

One of the fascinating aspects of the Laongo Sculpture Symposium is the blend of traditional African art forms with contemporary techniques and designs. The artists not only draw inspiration from their own cultural backgrounds but also from the local Burkinabe traditions and values. This fusion of styles and influences results in a truly unique and diverse collection of sculptures.

During the symposium, visitors can witness firsthand the creative process of the artists. They can observe the intricate techniques and skills required to transform a solid block of granite into a work of art. Additionally, there are opportunities for visitors to engage with the artists and learn about their inspirations and cultural backgrounds.

The sculptures created during the symposium are meant to be permanent and become a part of the Laongo Sculpture Park. This park serves as a testament to the artistic talent and cultural heritage of Burkina Faso. Visitors can explore the park and admire the sculptures, which represent a diverse range of themes and ideas. Some sculptures depict traditional African symbols and motifs, while others explore contemporary social and environmental issues.

The Laongo Sculpture Symposium has become an important cultural event not only for Burkina Faso but also for the wider art world. It attracts art enthusiasts, collectors, and researchers from around the globe who are interested in African art and culture. The symposium provides a platform for artists to gain recognition and exposure and contributes to the preservation and promotion of African art traditions.

In conclusion, the Laongo Sculpture Symposium in Burkina Faso is a celebration of art, culture, and creativity. It brings together artists from diverse backgrounds to create remarkable sculptures in the heart of the African savannah. This unique event showcases the fusion of traditional and contemporary art styles, resulting in a diverse collection of sculptures that tell stories and provoke thought. The symposium has become a symbol of Burkina Faso's rich cultural heritage and continues to contribute to the growth and appreciation of African art worldwide.


Dovolenka Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium


Burkina Faso je fascinujúca krajina v západnej Afrike, známa svojou bohatou kultúrou, úchvatnou krajinou a nezabudnuteľnými pamiatkami. Každý rok sa v tejto krajine koná nádherná udalosť, ktorá priláka mnoho umelcov a turistov z celého sveta - Laongo Sculpture Symposium.

Laongo Sculpture Symposium je umelcami po celom svete uznávaná udalosť, ktorá sa koná v unikátnom okolí Laongo, malého mestského centra Burkina Faso. Táto udalosť je prakticky festivalom sochárstva, kde sa umelci stretávajú, aby vytvorili veľkolepé a nádherne zdobené sochy z prírodných materiálov.

Symposium sa koná každý rok od roku 1989 a každá edícia prináša nové a vzrušujúce diela. Hlavným cieľom tohto podujatia je podporovať umenie a kultúru v regióne a prilákať pozornosť na bohatú tvorivosť afrických umelcov.

Počas Symposiumu umelci majú príležitosť stretnúť sa, zdieľať svoje skúsenosti a inšpirovať sa navzájom. Títo umelci majú na výber viacero prírodných materiálov, ako napríklad žula, mramor a piesok. Každý umelec má príležitosť pracovať s týmito surovinami a vytvoriť dielo, ktoré vystihuje jeho vlastnú kreativitu a interpretáciu.

Samotné prostredie v Laongo, obklopené kopcami a majestátnou krajinou, tiež prispieva k jedinečnosti tohto podujatia. Umelecké diela sú často umiestnené v prirodzenom prostredí, medzi skalami a stromami, čo im dodáva ďalší rozmer a kontrast.

Okrem aktivity sochárstva sa na Symposiumu konajú aj rôzne diskusie, semináre a výstavy. Títo umelci majú možnosť predstaviť svoje diela verejnosti a vzdelať ju o svojej tvorbe a umení sochárstva.

Pre turistov, ktorí navštevujú Burkina Faso, je návšteva Laongo Sculpture Symposium jedinečným zážitkom. Môžu si vychutnať nielen samotné diela umelcov, ale aj krásu okolitej prírody a západnú afriku kultúru. Búrlivé trhy, miestne jedlá a tradície je možné preskúmať v meste Ouagadougou, hlavnom meste Burkina Faso, ktoré sa nachádza len niekoľko kilometrov od Laongo.

Dovolenka v Burkina Faso nie je len o návšteve priepasti a reprezentácie na umeleckom podujatí. Je to príležitosť objaviť krajinnú krásu, ochutnať tradičné jedlá a nadobudnúť skúsenosti s miestnou kultúrou. Laongo Sculpture Symposium je len jedným z mnohých dôvodov, prečo si túto nádhernú krajinu zamilovať.


Počasie Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium


V Burkina Faso sa každý rok koná Laongo Sculpture Symposium, kde sa z rôznych kútov sveta zúčastňujú umelci so svojimi jedinečnými a kreatívnymi dizajnami soch. Toto podujatie je v skutočnosti jedným z najväčších kultúrnych a umelých podujatí v krajine a priláka mnoho zvedavých návštevníkov z celého sveta.

Hoci je Burkina Faso známa svojou horúcou tropickou klímou, v čase, keď sa tento festival koná (v júni a júli), je počasie relatívne priateľské. Pretože v tomto období trvá suché obdobie v krajine a teploty sa zvyčajne pohybujú v rozpätí od 25 do 30 stupňov Celzia. Čas od času môžu byť v noci teploty trochu chladnejšie, ale pre väčšinu návštevníkov bude počasie určite teplo a príjemné.

Okrem toho, počasie v Burkina Faso je relatívne predvídateľné v čase, keď sa koná Laongo Sculpture Symposium. V tomto období nie sú očakávané ani príliš silné dažde ani búrky, ktoré by mohli ovplyvniť zdravie alebo bezpečnosť návštevníkov. Napriek tomu môže byť na mieste veľmi prachovitá, takže je potrebné venovať pozornosť výberu vhodného oblečenia a obuvi.

Celkovo, Laongo Sculpture Symposium je nezabudnuteľným zážitkom a neobmedzuje ho ani pevné počasie. Bez ohľadu na to, ako vlhké alebo suché počasie môže byť, umelci a návštevníci rovnako užijú si toto veľkolepé hudobno-kultúrne podujatie v meste Laongo a zažijú niečo, čo inak nikdy nezažijú v iných končinách sveta.


Najčastejšie otázky a odpovede Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium


Q: Čo je Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium?
A: Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium je medzinárodný festival sochárskej tvorby, ktorý sa koná každé dva roky v Laongo, Burkina Faso. Jeho cieľom je podporovať a propagovať umenie sochárstva v regióne.

Q: Kedy sa koná Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium?
A: Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium sa koná každé dva roky, obvykle v mesiacoch január alebo február.

Q: Kto môže sa zúčastniť Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium?
A: Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium je otvorený pre všetkých sochárov a umelcov z celého sveta, ktorí majú záujem o tvorbu sochárskeho diela.

Q: Ako môžem sa zúčastniť Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium?
A: Záujemcovia o účasť sa na Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium by mali kontaktovať organizátorov alebo národnú komisiu svojho štátu, aby sa registrovali a predložili svoju žiadosť.

Q: Ako dlho trvá Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium?
A: Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium trvá zvyčajne 2 týždne.

Q: Aké materiály sú použité na tvorbu soch na Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium?
A: Materiály, ktoré sú použité na tvorbu soch v rámci Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium, závisia od výberu každého umelca. Obvykle sa používajú rôzne druhy kameňov, dreva a kovov.

Q: Sú diela vytvorené počas Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium uložené na mieste?
A: Áno, diela vytvorené počas Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium sú umiestnené v Parku soch v Laongo, ktorý slúži ako trvalá expozícia pre sochárske diela z celého sveta.

Q: Aké ďalšie podujatia sa konajú počas Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium?
A: Počas Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium sa konajú rôzne kultúrne a umelecké podujatia, ako sú hudobné vystúpenia, prednášky a dielne týkajúce sa sochárstva. Okrem toho, organizátori usporadúvajú aj výstavy diel umelcov z celého sveta.


Letenka Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium


Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium: A Celebration of Art and Culture

Burkina Faso, a landlocked country in West Africa, may not be the first destination that comes to mind when thinking about art and culture. However, its annual Laongo Sculpture Symposium has been gaining international recognition and attracting artists and art enthusiasts from around the world.

The Laongo Sculpture Symposium, held in the village of Laongo, about 35 kilometers east of the capital city Ouagadougou, brings together talented sculptors to create beautiful works of art out of the local granite. The event provides a platform for artists to showcase their creativity while also promoting cultural exchange and appreciation.

The symposium takes place over the course of several weeks, during which the participating sculptors work tirelessly to transform blocks of granite into stunning masterpieces. The artists come from diverse backgrounds, representing various countries and cultures, each bringing their unique perspective and artistic style to the event.

The sculptures created during the symposium range from abstract and contemporary to figurative and traditional. The artists draw inspiration from a myriad of sources, including local folklore, historical events, and contemporary issues. The sculptures not only serve as artistic expressions but also reflect the social, political, and cultural aspects of the region and the world at large.

Visitors to the symposium have the opportunity to witness the creative process firsthand. They can observe the artists as they chisel, carve, and shape the granite, gradually giving life to their ideas and concepts. It is a truly immersive experience, allowing visitors to gain insights into the artistic techniques and the craftsmanship behind each sculpture.

Apart from the sculptures themselves, the symposium offers a broader cultural experience. Traditional music and dance performances provide a glimpse into the vibrant cultural heritage of Burkina Faso. Local artisans also showcase their handcrafted products, including pottery, textiles, and other traditional crafts, allowing visitors to appreciate the rich diversity of the country's artistic traditions.

The Laongo Sculpture Symposium has become a significant event not only for the local community but also for the international art community. It has put Burkina Faso on the map as a hub for artistic expression and cultural exchange. The symposium has helped increase tourism to the region, attracting visitors from all over the world who are eager to explore the unique artistic and cultural landscape of Burkina Faso.

For art enthusiasts and travelers seeking something off the beaten path, a visit to the Laongo Sculpture Symposium in Burkina Faso is an unforgettable experience. It offers a rare opportunity to witness the creation of art in a stunning natural setting and to engage with artists who are pushing the boundaries of creativity. It is a celebration of art and culture that showcases the beauty and diversity of Burkina Faso, making it a must-visit destination for anyone with a passion for the arts.


Garancia najlepšej ceny

Najširšia internetová ponuka letov

Hromada spokojných klientov

Lacné letenky za výhodné ceny

Lacné letenky do celého sveta na jednom mieste.

Objaviť letenky